• podpora dobrého vzťahu (identifikovanie problémov, podpora komunikácie, praktické tipy pre zvládanie kritických situácií, spoločné hľadanie postupných krokov k dobrej zmene,…)
  • podpora dobrého rozchodu