Ak ste ešte nenavštívili psychológa, ponúkam Vám stručný popis toho, čo by ste mohli očakávať.

Na prvom stretnutí sa zoznámime. Bude ma zaujímať, s čím prichádzate, čo by ste potrebovali zmeniť, čo Vám robí problém. Budem sa Vás pýtať na skutočnosti, ktoré mi pomôžu lepšie chápať Vašu situáciu. Súčasne ale budem rešpektovať Vašu hranicu otvorenosti.

Poviem Vám základné údaje o sebe aj o tom, akým spôsobom pracujem.

Na prvom stretnutí sa budeme rozprávať. Neskôr môžeme pracovať aj inými technikami (somatic experiencing, EMDR, mindfulness podľa Kabat-Zinna, relaxácia, práca so snami alebo predmetmi, kresby…). Podľa toho, akým smerom sa bude odvíjať naša spoločná práca, čo Vám bude vyhovovať.

Na konci prvého sedenia si povieme, či spolu chceme pracovať na riešení Vášho problému. Ak áno, dohodneme sa na počte sedení, na približných cieľoch našich ďalších stretnutí, na cene a spôsobe platby a iných praktických otázkach.

Ak si Vy alebo ja uvedomíme, že spolu pracovať nemôžeme (z mojej strany zistenie, že by bol vhodnejší iný odborník), môžem Vám aspoň doporučiť iné kontakty.

Mojou zásadou pri práci je s maximálnym nasadením svojich schopností a vedomostí pracovať pre dobro klienta. Pokiaľ mi vložíte do rúk kúsok svojej dôvery, môžem sa načas stať Vašim sprievodcom pri hľadaní lepšieho porozumenia seba a tým aj otvoreniu doteraz nevidených možností.