Niečo o psychoterapii pre záujemcov

1. Čo je psychoterapia?

V zásade sa psychoterapia používa na to, aby rozhýbala liečivé sily, ktoré v človeku sú. Aby pomohla riešiť problém. Aby naštartovala pozitívne zmeny a priniesla porozumenie pre to, co zostáva nezmeniteľné. Pre mňa osobne je psychoterapia dobrodružstvo. Je to exkurzia do hlbín vnútra človeka, počas ktorej sa dá zahliadnuť celá paleta ľudskej rozmanitosti. Je to proces objavovania neobjaveného. Hľadanie zdrojov pomoci, ktoré bývajú v každom človeku. Len niekedy sa ten človek načas stáva aj klientom, aby s pomocou iného človeka, sprievodcu (terapeuta) našiel klúč od svojich zatvorených komnát. Aby na nich dokázal poodchýliť dvere a objaviť poklad, ktorý sa tam skrýva. (Aj keď samozrejme niekedy sú naše ľudské hlbiny príliš temné a nie za každých okolností je treba „vypustiť všetko zo seba na svetlo Božie“).

2. Kedy môže psychoterapia pomôcť?

V zásade vždy, keď Vás niečo trápi. Keď si neviete poradiť so životnou situáciu, v ktorej ste sa ocitli. Keď máte pocit, že potrebujete len „naštartovať“ a neviete ako. Keď sa potrebujete rozhodnúť. … Nemusíte mať extrémne veľký a dlhodobý problém. Smerodatný je Váš pocit, že niečo potrebujete so sebou urobiť. Na druhú stranu treba povedať, že psychoterapia nie je všeliek. Je jednou z možností pomoci pri psychických problémoch. Napr. pri vážnych narušeniach psychického stavu (akútny kolaps osobnosti pri psychózach,..) býva primárnym riešením farmakoterapia a iné psychiatrické metódy. Psychoterapia sa vtedy používa ako podporný prostriedok.

3. Ako nájsť dobrého psychoterapeuta?

Najistejšie je zrejme odporúčanie cez známych, ktorí už u konkrétneho človeka terapiu absolvovali. Ak nikoho takého nepoznáte, riaďte sa svojimi pocitmi a myšlienkami pri prvom stretnutí s terapeutom :
– Ako na Vás ten človek pôsobí? Je dôveryhodný?
– Dokáže preukázať svoju odbornosť? (minimálne vzdelanie pre terapeutickú prácu je úspešné zakončenie 3 a viac ročného psychoterapeutického výcviku. Psychoterapeut musí vlastniť certifikát o jeho ukončení, ktorý potvrdzuje jeho spôsobilosť pracovať v tomto odbore).
– Šokujú Vás niektoré jeho prejavy? Psychoterapeut by nemal rozvíjať svoje vlastné problémy. Prichádzate za ním pre to, aby ste spolu riešili Vaše. Psychoterapeut nesmie ponúkať sexuálne návrhy ani inak zneužívať klientovu dôveru. Základnou etickou zásadou v tejto profesii je konať pre dobro klienta, vedome ho nepoškodiť a uchovávať dôvernosť informácií.

4. Ako psychoterapia prebieha?

Psychoterapia sa odohráva počas niekoľkých stretnutí (ich počet môže a nemusí byť vopred stanovený). Optimálna intenzita stretnutí je 1x týždenne, pri akútnych problémoch častejšie. Najčastejšia je terapia rozhovorom, používajú sa aj iné metódy: práca s predmetmi, využívanie prvkov tanca, kresby, práca s predstavami, nácvik relaxácie, práca s telom,…a mnohé ďalšie. V rámci psychoterapie existuje veľa smerov a metód. Niektoré majú pomerne úzke možnosti indikácie, iné sa dajú aplikovať na široký okruh problémov.