Dovoľte, aby som sa predstavila:

Psychoterapii a klinickej psychológii sa venujem od r. 1997, kedy som ukončila vysokoškolské štúdium psychológie na FiFUK v Bratislave.
V súkromnej praxi pracujem s klientami od r. 2004. Dovtedy som získavala skúsenosti v rôznych oblastiach klinickej praxe – 2 roky som ešte počas štúdia pracovala na Linke detskej istoty Unicef, 4 roky som sa venovala práci so závislými klientami v AT Sanatóriu MUDr. Novotného – individuálna, skupinová a rodinná terapia, poradenstvo pre príbuzných klientov, preventívne programy, psychodiagnostika. Neskôr som 2 roky externe spolupracovala so súkromným zdravotníckym zariadenim Salvus – práca s klientami s rozmanitými problémami – depresie, úzkosti, krízy vo vzťahoch, práca s telesnými ochoreniami na psychickom základe, stres …

V roku 2001 som ukončila postgraduálne vzdelávanie Atestáciou z klinickej psychológie, som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR, pracujem aj na základe licencie z Komory psychológov SR.

Absolvovala som viaceré dlhodobé, aj krátkodobé certifikované psychoterapeutické výcviky. V rámci kontinuálneho vzdelávanie som ukončila tri dlhodobé výcvikové programy, zamerané na prácu s telom, nadmerným stresovým preťažením a traumou : v roku 2021 intenzívny 5-ročný psychoterapeutický výcvik v somatickej a hlbinne orientovanej psychoterapii (Český inštitút biosyntézy v Prahe) ako Diplomovaný biosyntetický psychoterapeut, v roku 2018 výcvik v EMDR metóde (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín) a následne v roku 2020 proces certifikácie podľa štandardov európskej EMDR Europe ako EMDR practitioner, v roku 2013 3-ročný výcvikový program Mníchovského inštitútu pre Neurotracking v SE metóde (Somatic experiencing P. Levina) s naplnením európskych štandardov EASE ako Somatic experiencing practitioner. Vo všetkých pokračujem ďalším vzdelávaním prostredníctvom supervízie a seminárov, pretože: ‘nikdy nevieme dosť ‘ a práca s telom sa mi po mnohoročných skúsenostiach ukazuje ako mimoriadne efektívna cesta riešenia psychickej nerovnováhy a somatických symptómov.

Pri svojej práci sa inšpirujem aj psychoterapeutickým výcvikom v PCA (Person-centered approach Institute ISTER, Bratislava 1998-2001) a výcvikom v Krátkej terapii zameranej na riešenie (SFBT) so zameraním na prácu s traumatizovanými klientami (Hélène Dellucci, SIPE, Trenčín 2009-2010). Priniesli mi porozumenie pre to ako veľmi je dôležité rešpektovať, hľadať pre každého klienta individuálne riešenia, dôverovať v možnosť zmeny a potenciál osobnosti, stavať na tom, čo funguje.

Dlhodobo som sa vzdelávala v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, čerpám aj z množstva seminárov iných terapeutických smerov: arteterapia, koncentratívne-pohybová terapia, na emócie zameraná terapia (EFT) L.S.Greenberga, POP, KBT,… Keďže ma v posledných rokoch veľmi zaujímajú možnosti zvládania traumy a podpory postraumatického rastu, vyhľadávam semináre s týmto zameraním: Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa (A. Becker -Weidman, 2016), Komplexná disociácia ako následok traumy (M. Goodwin, K. Livingston, 2018), Transgeneračná trauma (H. Dellucci, 2018), Diagnostika a terapia disociatívnych porúch (S.Boon, 2021),…

V súčasnosti sa vzdelávam aj v rámci 1,5 ročného certifikovaného výcvikového programu TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises) D. Berceliho, a metódy EMDR Assyst.

Pracujem pod supervíziou a poskytujem terapiu začínajúcim terapeutom.
Prevažnú časť mojej súčasnej práce tvorí individuálna, párová a rodinná terapia s dospelými a dospievajúcimi. V prípade potreby spolupracujem s kolegami zo psychiatrie a iných medicínskych odborov.

Som vydatá, spolu s manželom sa staráme o našich dvoch synov.

Pokladám za veľmi cenné, že som sa vo svojej profesii „našla“. Fascinuje ma, poskytuje mi priestor na sebarealizáciu a spoznávanie tajomstiev života okolo nás.

Teším sa na spoluprácu s Vami,

Lucia Čierňavová