Dovoľte, aby som sa predstavila:

Psychoterapii a klinickej psychológii sa venujem od r. 1997, kedy som ukončila vysokoškolské štúdium psychológie na FiFUK v Bratislave.
V súkromnej praxi pracujem s klientami od r. 2004. Dovtedy som získavala skúsenosti v rôznych oblastiach klinickej praxe – 2 roky som ešte počas štúdia pracovala na Linke detskej istoty Unicef, 4 roky som sa venovala práci so závislými klientami v AT Sanatóriu MUDr. Novotného – individuálna, skupinová a rodinná terapia, poradenstvo pre príbuzných klientov, preventívne programy, psychodiagnostika. Neskôr som 2 roky externe spolupracovala so súkromným zdravotníckym zariadenim Salvus – práca s klientami s rozmanitými problémami – depresie, úzkosti, krízy vo vzťahoch, práca s telesnými ochoreniami na psychickom základe, stres …
V r. 2001 som atestovala z klinickej psychológie. Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR, pracujem aj na základe licencie z Komory psychológov SR.
Ukončila som dva certifikované psychoterapeutické výcviky – PCA (psychoterapeutický výcvik zameraný na človeka) a výcvik v Krátkej terapii zameranej na riešenie (zameranie na prácu s traumatizovanými klientami). Z nich čerpám inšpiráciu pri svojej práci – a roky praxe mi to potvrdzujú – je veľmi dôležité porozumieť a rešpektovať, nájsť pre každého klienta individuálne riešenia, dôverovať v možnosť zmeny a v potenciál osobnosti a stavať na tom, čo funguje.
V súčasnosti ma veľmi zaujímajú možnosti terapeutickej práce s traumatizovanými klientami. V roku 2013 som dokončila 3-ročný výcvikový program mníchovského Inštitútu Somatic experiencing – práca s traumou podľa P. Levina, v roku 2016 výcvik v EMDR metóde, v oboch pokračujem postgraduálnym vzdelávaním.
Okrem toho som aj v intenzívnom 5-ročnom psychoterapeutickom výcviku v Biosyntéze (Český inštitút biosyntézy v Prahe). Biosyntéza bola prvou somatickou psychoterapiou (práca s potenciálom tela), ktorú Európska psychoterapeutická asociácia (EAP) uznala ako vedeckú metódu.
Dlhodobo sa vzdelávam v Katatýmne – imaginatívnej psychoterapii a čerpám aj z množstva seminárov iných terapeutických smerov – arteterapia, dyadická terapia, koncentratívne- pohybová terapia,…
Pracujem pod supervíziou, som cvičná terapeutka PCA výcvikov Inštitútu Ister – poskytujem psychoterapiu pre začínajúcich psychoterapeutov.
Prevažnú časť mojej súčasnej práce tvorí individuálna, párová a rodinná terapia. V prípade potreby spolupracujem s kolegami zo psychiatrie a iných medicínskych odborov.

Som vydatá, spolu s manželom sa staráme o našich dvoch synov.

Pokladám za veľmi cenné, že som sa vo svojej profesii „našla“. Fascinuje ma, poskytuje mi priestor na sebarealizáciu a spoznávanie tajomstiev života okolo nás.

Teším sa na spoluprácu s Vami,

Lucia Čierňavová