Ste už dlhšiu dobu nejaký iný(á)? Myslíte si o sebe, že ak nevládzete a neviete sa zmobilizovať, ste len lenivý(á)?. Alebo že je to len Vaša vina, že som taká(ý) neschopná(ý) a bez energie? Niekedy je to naozaj tak, ale to väčšinou dosť dobre vieme. Môže to však byt aj choroba. Choroba tým zákernejšia, že je maskovaná. Trpí „len“ psychika, zranenie nevidno. Je „len“ prežívané. Ako keby nebol „objektívny“ dôvod na sťažnosti, ako keby nebol nárok na pomoc. A to je škoda, pretože možnosti pomoci existujú.
Minimálne tretina mojej klientely sú ľudia s depresiou (či už diagnostikovanou psychiatrom po pokuse o samovraždu, alebo s „ľahšou“ formou depresie). Väčšina z nich popisuje, že im pomohlo:
– keď zistili, že depresia je niečo, za čo nenesú vinu,
– keď prijali, že majú túto chorobu a prestali s ňou bojovať.
– keď zistili, že existujú možnosti ako si pomôcť a začali ich aktívne využívať (pre niekoho to môže byť rozhovor s blízkym človekom, pre iného stretnutie s terapeutom za účelom ošetrenia krízy, realizácia vecí, o ktorých som vnútorne presvedčený(á), pekná kniha, šport,…).

Ak máte dlhodobo nasledujúce príznaky a pocit, že je toho na Vás priveľa, skúste vyhľadať odbornú pomoc. Príznaky depresie: náladu máte zmenenú najmenej po dobu 2 týždňov, je pre Vás netypická. Stratili ste záujem o veci, ktoré Vás predtým tešili. Bývate viac unavený(á), akoby bez energie. Klesá Vaša sebadôvera. Mávate pocity viny. Myslievate na samovraždu. Ste nerozhodná(ý). Ťažšie sa sústredíte. Cítite sa byť spomalený(á). Máte poruchy spánku (obvyklé je skoré ranné zobúdzanie, niekedy aj nadmerná spavosť). Zmenila sa Vaša chuť k jedlu, hmotnosť. ….a ďalšie, špecifické príznaky. Uviedla som najčastejšie príznaky depresívneho ochorenia. Depresívna(y) môžete byť, aj keď nespĺňate všetky.
Medzi najviac využívané metódy pomoci patrí farmakoterapia a psychoterapia. Pri ťažkých depresívnych stavoch sú psychiatrom predpísané lieky základom liečby – upravujú biochemické procesy v tele (jednou z príčin vzniku depresie býva zmenená biochémia mozgu).
Psychoterapia môže pomôcť ošetriť ďalšie spúšťače depresie: stres, sťažené zvládanie ťažkých životných okolností – smrť, rozchod, strata práce, choroba,….
Je dôležité naučiť sa rozoznávať – príznaky „svojej“ depresie – faktory, ktoré prispievajú ku spusteniu depresie (partnerské nezhody, chýbanie zmyslu života,…) – a počas spolupráce s terapeutom objaviť možnosti sebapodpory, svoje zablokované zdroje sily.
Čím viac človek spoznáva seba, tým lepšie rozumie tomu ako ho ovplyvňujú udalosti a ľudia zo sveta okolo, tým skôr vie siahnuť po prostriedkoch pomoci. A tým sa cíti byť vyrovnanejší.