Platba na účet alebo v hotovosti. Bez zmluvy s poisťovňami.

50 min.  
 

70 min.
70 min.

jednorazová konzultácia
individuálna psychoterapia   

párová (rodinná) terapia
EMDR terapia

… 70 EUR
… 70 EUR

… 100 EUR
… 100 EUR

 

 

Pracovná doba:

utorok, streda, štvrtok: 6.30 – 14.00

piatok: 6.30 – 17.00