Vstupná konzultácia pred zahájením spolupráce – 50 min / 45 EUR

Individuálna psychoterapia – ďaľšie sedenia – 50 min / 50 EUR

Jednorazová konzultácia, poradenstvo pre členov rodiny – 50 min / 50 EUR

Párová terapia, manželské a párové poradenstvo – 70 min / 70 EUR

Skupinová psychoterapia – 60 min / 10 EUR / účastník

 

Pracovná doba:

utorok, streda, štvrtok: 6.30 – 14.00

piatok: 6.30 – 17.00