Veľmi často sa stretávam s klientami, ktorí trpia úzkosťou alebo až panickými stavmi a nevedia si s tým rady.
Toto trápenie môže mať veľmi rôzne podoby – od náhlych stavov nevysvetliteľnej úzkosti, cez strach, že sa mi niečo stane, strach z iných ľudí- z verejného vystupovania, paniku z výšok, strach zo smrti, zhoršený spánok, nechuť do jedla, úzkosť spojenú s ochoreniami, s vracajúcimi sa minulými zážitkami, ….
Úzkosť a strach bývajú často prepojené.

Stavy úzkosti sú veľmi nepríjemné aj intenzívnym telesným prežívaním – človek úzkosť cíti telesne, nemôže sa jej vyhnúť a opakovaným vyhodnocovaním situácie ako subjektívne nezvládnutej sa pocit bezmocnosti len upevňuje. Čo vedie k celkovému zhoršeniu kvality života, k nemožnosti tešiť sa,…
Dá sa s tým ale niečo robiť. A už to je dôležité – vedieť, že úzkostné stavy sa dajú meniť a hľadať účinné spôsoby, akými úzkosť znižovať – v trvaní aj v kvantite.
Moja skúsenosť s možnosťami ovplyvnenia podobných psychických stavov je pozitívna, spolu s klientami často postupne nachádzame riešenia. Riešenia, pretože nikdy nie je len jedno. Vo finále dobrej spolupráce je dôležité, aby mal človek možnosť siahnuť po viacerých alternatívach, ktorými ovplyvní to ako sa cíti. Aby mohol vedieť, že “má situáciu v rukách”.
Čo sa ukazuje ako účinné? Čo môžete začať robiť pre seba už teraz je – zmeniť postoj. Napriek tomu, že Vám momentálna situácia vôbec nevyhovuje, skúste začať úzkosť a strach chápať ako normálne ľudské pocity. Poznáme ich všetci, vo svojej konštruktívnej podobe sú veľmi dôležitými informátormi – hovoria nám o ohrození, o potrebe zvýšiť ostražitosť, postarať sa o seba, informujú o tom, že niečo nie je v poriadku.

Ak máte stavy úzkosti, ktoré pre Vás ešte nepresiahli úroveň znesiteľnosti, skúste sa naučiť napr. Gendlinovu metódu focusingu. Focusing je spôsob, akým sa pomocou jednoduchých otázok môžeme dopátrať k odpovediam na to, čo sa vlastne teraz deje. Keď človek presne pomenuje zdroj problému”, posúva to ďalej.

Existujú aj rôzne techniky a relaxačné cvičenia na znižovanie úzkosti – odporúčam hľadať ich u profesionálov a rozvíjať v sprievode skúseného terapeuta.
Okrem toho, často je dôležité pochopiť kontext svojich pocitov – ci už úzkosti, strachu alebo paniky- v kontexte celkovej životnej situácie alebo momentálneho životného obdobia. …..A ďalšie, veľmi individuálne metódy, ktoré napokon vedú ku zlepšeniu situácie. Opakovane sa mi stáva, že klienti v závere sedení konštatujú, že sa o sebe naučili vecí, ktoré by nepredpokladali, že tá zlá situácia bola paradoxne na niečo dobrá, že vedia “ako na seba”, že žijú spokojnejší život….Aj toto môže priniesť “zvládnutá” úzkosť.