S klientami sa venujeme hľadaniu východísk v takýchto problémoch:

 • nezvládam stres. zle spím, bývam veľa chorá(ý)
 • chcem zmeniť svoj život
 • som so sebou nespokojný(á)
 • trpím následkami traumatických zážitkov
 • čo sa to so mnou stalo? nechcem byt takáto (takýto)
 • prepadá ma úzkosť, zažívam paniku
 • cítim sa veľmi osamelo
 • neverím si. iní sú lepší ako ja
 • potrebujem sa rozhodnúť
 • stratil(a) som zamestnanie
 • nevidím východisko. nič už nemá zmysel
 • neviem ako žiť bez neho (nej)
  …………a iné, niekedy aj neobvyklé problémy

Ponúkam pomoc v partnerských alebo iných problémoch so vzťahmi, napr. :

 • akoby sme si boli cudzí. neviem ako ďalej
 • nechcem byť závislá na mojom mužovi, rodičoch
 • nerozumiem jej. chcem s ňou žiť, len zrazu neviem ako
 • zistila som, že mi bol neverný
 • po rozchode sa mi zrútil svet
 • mám problém nadviazať stály vzťah

Pracujem v skupinovej terapii:

 • vhodné najmä pre efektívne riešenie problémov v medziľudských vzťahoch
 • možnosť porozumieť svojim neuvedomovaným chybám v komunikácii s inými a posilňovať svoje silné stránky v správaní. skupina je miestom, kde viac ľudí pracuje na rovnakom cieli.
 • vopred dohodnuté pravidlá fungovania skupiny (vytvárame ich spoločne na prvom stretnutí), skupina býva zložená z 8 až 12 ľudí, stretávanie obvykle 1x týždenne po dobu 6 mesiacov; priebežné vyhodnocovanie efektivity skupiny (či a nakoľko pracujeme na vopred stanovenom cieli).