Individuálna, párová a rodinná terapia pre dospelých a dospievajúcich.

Individuálne konzultácie:

 • potreba zorientovať sa vo svojej situácii, vzťahu, v možnosti pomoci blízkemu človeku,…
 • práca s nadmerným stresom, úzkosťami, nespavosťou, panickými stavmi
 • prepracovávanie traumatických zážitkov a podpora postraumatického rastu
  (jednorazové traumatické zážitky: náhla strata blízkeho človeka, autonehody, prepadnutia, …)
  alebo dlhodobé, opakované traumatické skúsenosti (šikana, zanedbávanie, zneužívanie,…)
 • psychosomatické ochorenia (ochorenia s vysokým podielom udržiadajúcej psychickej komponenty)
 • vzťahové témy (nevera, osamelosť, odcudzenie, závislosť na partnerovi, domáce násilie,…)
 • depresia
 • nadmerný strach, fóbie
 • prílišná agresivita
 • životná kríza
 • nespokojnosť so svojím životom a hľadanie možností zmeny
 • podpora v procese smútenia
 • sebarozvoj,…
  a mnohé iné, aj menej tradičné témy

Párová terapia:

 • podpora dobrého vzťahu (identifikovanie problémov, podpora komunikácie, praktické tipy pre zvládanie kritických situácií, spoločné hľadanie postupných krokov k dobrej zmene,…)
 • podpora dobrého rozchodu

Rodinná terapia:

 • podpora možnosti prejsť spoločne náročným obdobím
 • podpora vzťahov a komunikácie v rámci rodiny