O mne

Psychoterapii a klinickej psychológii sa venujem od r. 1997, kedy som ukončila vysokoškolské štúdium psychológie na FiFUK v Bratislave. V r. 2001 som atestovala z klinickej psychológie. Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR, pracujem aj na základe licencie z Komory psychológov SR.
V súkromnej praxi pracujem s klientami od r. 2004.

Prevažnú časť mojej súčasnej práce tvorí individuálna, párová a rodinná terapia. V prípade potreby spolupracujem s kolegami zo psychiatrie a iných medicínskych odborov.