S klientami sa venujeme hľadaniu východísk v takýchto problémoch:

 • potreba zorientovať sa vo svojej situácii, vzťahu, v možnosti pomoci blízkemu človeku,…
 • práca s nadmerným stresom, úzkosťami, nespavosťou, panickými stavmi
 • prepracovávanie traumatických zážitkov a podpora postraumatického rastu
  (jednorazové traumatické zážitky: náhla strata blízkeho človeka, autonehody, prepadnutia, …)
  alebo dlhodobé, opakované traumatické skúsenosti (šikana, zanedbávanie, zneužívanie,…)
 • psychosomatické ochorenia (ochorenia s vysokým podielom udržiadajúcej psychickej komponenty)
 • vzťahové témy (nevera, osamelosť, odcudzenie, závislosť na partnerovi, domáce násilie,…)
 • depresia
 • nadmerný strach, fóbie
 • prílišná agresivita
 • životná kríza
 • nespokojnosť so svojím životom a hľadanie možností zmeny
 • podpora v procese smútenia
 • sebarozvoj,…
  a mnohé iné, aj menej tradičné témy